กฏระเบียบ

Ragnarok Online , Ragnarok Mobile , Ragnarok M , เกมส์แร็กนาร็อค ออนไลน์